Kleurgeschil.nl

Powered by Stichting Nederlands Kleur Instituut

Een kleurgeschil of een kleurconflict?

U hebt iets besteld en de kleur komt niet overeen met wat u bestelt hebt? Heeft u een conflict over kleur met uw leverancier en komt er niet uit? 

U hebt uw huis laten schilderen, een nieuwe vloer laten leggen, een nieuwe pui bestelt, of een ander product en de kleur komt niet overeen met uw verwachtingen en wat u bestelt hebt. De verkeerde kleur geleverd krijgen, kan erg vervelend zijn en veel discussies opleveren. De schade kan in de duizenden, soms tienduizenden euro's zijn, omdat de herstelkosten hoog zijn, vertragingen kunnen ontstaan of andere ongewenste ongemakken. Daarom kunnen deze discussies een geschil op leveren met uw leverancier waar u niet zo snel uit komt en juridische ondersteuning nodig is. 


Bij een juridisch traject is het zinvol zijn om een expert te consulten. Vaak is er expertise nodig van zowel kleur, productiemogelijkheden, toleranties en de juridische kant.


Onze experts helpen u met een onafhankelijk onderzoek en advies.

Een eerlijk advies

Wij helpen u met een eerlijk advies en uitspraak over uw kleurprobleem. Met ons adviesrapport, weet u uw positie en kunt u beslissen of u in gesprek gaat met uw leverancier, mediation aangaat of verdere juridische stappen onderneemt. 

Wij ondersteunen u graag in uw proces. 


Onze experts

meer dan 40 jaar expertise

Kleur, kleurmeten en kleurbeoordelen is een vak. Met meer dan 40 jaar ervaring en ons uitgebreide netwerk kunnen wij u adviseren en helpen met uw uitdaging! 

Professionele apparatuur

Betrouwbaar met hoge nauwkeurigheid

Wij maken gebruik van hoogwaardige professionele betrouwbare spectrofotometers  met hoge nauwkeurigheid. Dit verzekerd u van een degelijke rapportage.

ISO, NEN, ASTM Compliant

Professioneel

Onze kleurbeoordelings- en meetmethoden voldoen aan de ISO, NEN en ASTM normen over kleurmeting en kleurbeoordeling.

Expertisegebieden

  • Vloeren
  • Schilderwerk
  • Coatings
  • Beton
  • Kozijnen
  • Metallics
  • enz.

Over ons

Kleurgeschil.nl is een initiatief van Stichting Nederlands Kleur Instituut. Onze experts hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van kleur, kleurbeoordelen, colormetrie, kleurstandaards, kleurtoleranties en kleursystemen en zijn getest op uitmuntend kleurwaarnemingsvermogen.

 

Meer dan 40 jaar in de markt als expertise en kenniscentrum op het gebied van kleur. Tot onze klanten behoren, verffabrieken, onderzoekcentra's, schilders, brancheorganisaties, VVE's, bouwbedrijven, particulieren etc.  

Onze werkwijze

In een eerste telefoongesprek willen wij zoveel mogelijk informatie hebben zodat wij kunnen proberen wij te achterhalen of uw zaak "kans van slagen" heeft. Op basis van uw informatie geven wij aan wat uw mogelijkheden zijn.

U ontvangt van ons een prijsopgave. Na akkoord maken wij met u een afspraak op locatie voor de metingen en beoordelingen.

U ontvangt binnen een week een uitgebreid en gedocumenteerd rapport met onze bevindingen.

Eventueel kunnen wij ook bemiddelen tussen u en uw leverancier Hierover maken we duidelijke afspraken vooraf.

Contact

Wij werken door heel Nederland en België!


Kleurgeschil.nl

Stichting Nederlands Kleur Instituut

Pauwenven 16

1504 AT Zaandam

T: 075-6169977

E: info@kleurgeschil.nl


Wij kijken er naar uit u te helpen!

Kleurgeschil.nl

Pauwenven 16, 1504 AT Zaandam

+31 (75) 6169977